Runstenar i Salems kommun

 

Runfaddrar     Fr o m oktober 2016:
Werner Näslund Sammankallande
Runhällen Vitsand
Stig Silén Lideby
Hadar Tilja Bornö
Göran Hallin Söderby
Kaj Axelsson Oxelby
Augusto Inacio Bergaholm

ändrad 15 okt 2016 av Valter

 

Runsten Bornö

GUDLÖG LÄT RESA STENEN EFTER TORGER
OCH FROSTE; SINA SÖNER OCH ENJUTER
EFTER SIN STYVSON.

 

Oxelbystenen

GUTE LÄT RESA DENNA STEN EFTER
ORÖKJA SIN SON.

 

Lidebystenen
ÅT.IGUL.FADUR.SIN
 

Faddrar 2008

 

Bergaholmsstenen

ÖSTEN LÄT RESA STENEN EFTER TORGÄRD;
SIN SYSTER; HALLBJÖRN EFTER SIN MODER.

 

Söderbystenen

BJÖRN OCH FASTE RESTE STENEN EFTER KÄTTILBJÖRN
SIN FADER TORGÄRDS MAKE


Fotograferade av Kjäll Persson
 

 

 

Rapport över ristad runsten funnen 2007 i Salems kommun
Utkommen i maj 2011

 

Om runstenar och dessas vårdnad

Runverket, som ligger under Riksantikvarieämbetet - www.raa.se, har sedan tio år kontrakt med landets hembygdsföreningar för skötseln av landets alla runstenar.

Runverket har inte möjlighet att utöva tillsyn över runstenarna i egen regi, utan man har med stor framgång engagerat ”runstensfaddrar”, som var och en sköter om ”sin runsten”.

Sök fornlämningar på RAA: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/ där man för övrigt kan se fastighetsgränserna på kartan, t ex i Salem

Uppdraget är definierat så här:
- att vid behov och efter markägarens medgivande röja bort grenar, sly och högt gräs, som växer alldeles intill runristningen,
- att varje höst tvätta av stenen med vanligt vatten (utan tillsats av någon form av rengöringsmedel) och en mjuk panelborste så att lavar och alger hålls undan från ristningsytan,
- att vara förbindelselänk mellan runristningen och Runverket, d v s rapportera om något hänt med stenen,
om t ex en bit lossnat till följd av sönderfallande gamla lagningar eller om stenen utsatts för åverkan.

Salems Hembygdsförening Box 1048 144 21 RÖNNINGE

Kontakt@salemhembygd.se

Till startsidan