Salems Hembygdsförening
Ord, platser och människor i Salems socken

Besök sedan 1 juli 2011: idag

1 Salem 11 Uttringeborg      
2 Rönninge 12 Elgerud, Älgerud      
3 Uttran, Uttringe 13 Gerda Sprinchorn      
4 Edvinsborg        
5 Sandbäck, Sandbäcksvägen        
6 Vitsand        
7 Vilseberget        
8 Tjället        
9 Poppeholm        
10 Grindtäppen Hoppa längst ner på denna sida      
1 Salem - Litteraturen anger "Slem" som tänkbart ursprung, dvs en sank plats, kanske kring Salems Kyrka?
SAOB (Svenska Akademins Ordbok) hänvisar till det muhammedanska ordet salam - hälsning.
/ Valter Isander

Bengt af Klintberg skriver om Salem:

"Namnet Slem, som på 1200-talet stavades Slæm, har tolkats som en sammansättning av den fornsvenska växtbeteckningen sla, ”slån”, och hem, ”boplats”, och skulle alltså kunna översättas med ”gården (byn) där det växer slånbär”."

Namnet Salem på kyrkan och socknen är inte äldre än från 1600-talet. Då hade socknens invånare tröttnat på det äldre namnet, Slem. Se Bengt af K:s artikel

2 Rönninge - Kan betyda Röjningen, dvs ett område som röjts för odling

Rönninge - Rauninge: Herman Lindqvist skriver i en av sina böcker Historien om Sverige:

"Anund och Ragnvald ... de blevo döda, voro mäktiga i Rauninge (Rönninge), raskast i Svitjod (Sverige)" enligt Herman Lindqvist, (mäktigast = kungar; dvs Rönninge var en gång Svitjods/Sveriges huvudstad..

Astrið let [g]æra kum[bl þa]usi at Anund ok Ragnvald, sun sinn. Urðu da[uði]R [i] Dan[mar]ku, va[R]u rikiR a Rauningi ok sniallastiR i Sveþiuðu

Tanken finns hos mig (Valter) att Uttran hade kontakt med Södertäljeviken, och vikingar släpade sina båtar till trygga Uttran, och hade sin boplats i "Rönninge". Namnet Rönninge kan ju ha överförts av någon från Ludgo, där "Svitjodstenen" finns i dag, till vårt Rönninge.

/ Valter Isander

Bengt af Klintberg skriver om namnet Rönninge:
Namnet på det nuvarande villasamhället Rönninge kan inte spåras längre tillbaka än till 1500-talet. Då bars det av ett torp, byggt under den tid då Uttringe innehades av Polycarpus Kopp.
Se hans artikel

 


3 Uttringe, Uttran

Uttringe är namnet på en gård i sydvästra Rönninge. Namnet Uttran är sjöns namn.

Bengt af Klintberg skriver om namnet Uttringe:
I sin doktorsavhandling om ortnamn på -inge visar Carl-Ivar Ståhle att gårdens äldsta kända namn Uttrunge kan föras tillbaka på benämningen på de människor som bodde vid Uttran och som kallades "utrungar, folket vid sjön Utterlången, Uttran”.
Se Bengt af Klintbergs artikel. Bengt uppger i sin bok Kring Uttran (utkommen april 2011, Atlantis), att namnet kommer från djuret Utter (lat Lutra Lutra), inte från "ytter".4 Edvinsborg 1911, Uttringe 1:190, idag fastigheten Solrosen 5, Rosenstigen 11 = Norrbergavägen 18 i Salems kommun.

Huset lät byggas 1911 av Edvin och Maria Andersson, alltså stod maken för namnet på huset. Byggmästaren uppförde också två liknande hus nära Edvinsborg - Solhöjden Rosenstigen 18 (nedbrunnet 1985) och Furuberg Rosenstigen 13.

Några ägare, låntagare, boende, hyresgäster på Edvinsborg:
1911 Edvin och Maria Andersson, Rönninge
1912 Georg Linder, Stockholm
1915 L.E. Palm, Norberg
1916, 1917, 1918  Axel Bäckman, Artist, Edvinsborg, Rönninge; a. t. (allmän telefon) Rönn. 167. (stockholmskallan.se...)
1920, 1922 Nils Ohlsson, Omb.-man, Edvinsborg, Rönninge.
1920, 1921 Fru Ingeborg Pihlström, Edvinsborg, Rönninge, r. t. Rönn. 254 (r.t.=rikstelefon)
1930-talet, 1937  Ing K. Gredahl och Mary (Maria) Gredahl f 1893, boende här
1964 ca  Olof och Katri Olofsson, Rönninge, boende här
1973  Valter och Ann Pettersson, (Valter Isander), boende 1973-

På Edvinsborg var omkring 1940-talet Herr Gredahl verksam i bokbinderi i husets vardagsrum. I bokbinderiet bands insticksalbum för frimärken, vilka sedan försåldes till handlare. Albumen iordningställdes av "hemma hos tio fruar" i trakten, s.k. hemarbete. I uthuset (idag verkstad) lagrades kolbriketter, vilka eldades i en täljstenskamin i hallen på nedre planet. I kakelugnar eldades med ved.

"Vardagsrummet hade en grönmålad boasering kring hela rummet, 1½ meter hög. På denna gick en hylla kring hela rummet." Uppgift 2010 från K. Gredahls son, som växte upp på Edvinsborg.

På 1960-talet fram till 1973 bodde fam Boström på Edvinsborg.

 

Ur Adresskalendern:

Pihlström, Ingeborg, Fru, Edvinsborg, Rönninge;   r.t. 264  (Rikstelefon;  År 1921/Valter)

Axel, Artist, Edvinsborg, Rönninge;  a.t.  Rönn. 167. (Allmän telefon?;  År 1917 och 1918 /Valter)


Vem är det?
Tavlan, fotografiet,
fanns på vinden på Edvinsborg år 1973.

 


Edvinsborg, foto Valter Isander


 


Brev-Kuvert från K. Gredahls Bokbinderi
den 30 januari 1946, till Holger Victorin, Järpås (f 1908)


Fastighetskartan 1904


En inteckning 1910

Valter Isander 2011

 
5 Sandbäck, Sandbäcksvägen

"Sandbäcken är den bäck som rinner ut i Uttran nedanför villa Sandbäck. Den var tidigare en bäck uppifrån trakten av skolan kan man se på gamla kartor, och namnet har den säkert fått av dess sandbotten! I Wilhelmina af Tibells bok "Beskrifning över Uttringe och Rönninge" kan man läsa om torpet Sandbäck på sid 121 - 122".

meddelar Agneta Widén, Rönninge den 13 sept 2010

6 Vitsand, mark och husgrupp i nordvästra Salems kommun vid Mälaren. Namnet förekommer som torpnamn på 1600-talet. Det torde komma av att området är sandigt, föga odlingsvänligt.

Väster om Vitsand ligger berget Bornshuvud. På bergets topp finns ett gravröse, troligen 3000 år gammalt, emedan sedan på den tiden var "åt de stora det högsta".
  "Born" kommer troligen av "bära", med innebörden att man bar, drog båtar mellan sjöarna i trakten.

7 Vilseberget - kallade barnen på Rosenstigen berget bortom Rosenstigens vändplan. Det är ett litet område, fagert, tallar (tjocktall), tillhåll för rådjur och fågel, man känner sig lite bortkommen där, undrar var man är - plötsligt blev det ju vildmark! Nu oktober 2010 skrapar grävskoporna på dess kanter. Får berget förbli vilt, eller skall där planteras grädde?
8 Tjället 1905  -  fastigheten Uttringe littera L465a, sedan Uttringe 1:215 (beteckning även år 2011)
Heliodalsvägen 14, 144 63  RÖNNINGE, bebos 2011 av Bo och Ingrid Danielsson. Uppgiftslämnare Ingrid Danielsson genom Valter Isander 2011.

Fastigheten såldes 1905 av Wilh. Linderholm till snickaren Edvard Lindberg och hans hustru Ida Lindberg, närmast inflyttande från Esplunda Gård i Närke.
Paret Lindberg byggde egenhändigt huset och en snickeribyggnad, till vänster i bilden. Fastigheten har sedan dess varit i släktens ägo.

Ägaren har år 2011 till föreningen välvilligt överlåtit digitala fotokopior av vissa fastighetshandlingar, vilka förvaras hos hembygdsföreningen. Några av dessa bilder visas här nedan.

Karta Uttringe 1:215 Ida och Edvard Lindberg Tjället Egostyckning år 1905 till  0,0029 mantal litt L465
Mer av detta dokument finns i föreningens arkiv.
Tjällets historia
av Ingrid Danielsson 2011

utformat av Valter Isander den 4 mars 2011

9 Poppeholm 1908

Huset Poppeholm på berget vid västra delen av sjön Uttran byggdes 1908 åt fam Bodstedt (Anna B kallad Poppe), och det övertogs på 1960-talet av Göran von Harbou. Sedan 1971 innehar och bor Gunny och Hans Jörlén här. Huset har stomme av liggande rakhugget timmer, troligen återanvänt från en bro mellan Kungsholmen och Norrmalm i Stockholm! I rummen finns idag fem vackra kakelugnar från byggnadsåret, och i hallarna plats för kaminer. I flera rum finns vackra handmålade gobelänger. Byggnaden är 2011 i stort sett i originalutförande från 1908. Fastigheten Poppeholm finns beskriven av Hans Jörlén i ett häfte Poppeholm 1908-2008; häftet, 36 sidor, kan köpas av Salems Hembygdsförening.

Poppeholm i Rönninge, Salems kommun Hans Jörlén
vid kakelugn i matsalen
På verandan mot Uttran.
Ann Pettersson och Gunny Jörlén
Kakelugn i salongen
Foto 2011 (4 st) Valter Isander

Text (uppgifter av Hans och Gunny, samt tagna ur skriften Poppeholm 1908-2008) och foto Valter Isander mars 2011    Fler bilder kakelugnar, nr 141

 
10 Grindtäppan 1906

Grindtäppan, Uttringevägen 55 i Rönninge, fast: Uttringe 1:250, tidigare namn "Edvinsberg".
Huset byggdes 1906-07.
Kring 1919 flyttade herr Fredrik M in i fastigheten. Den innahas och bebos idag (2011) av sonen Hugo.

 
I salen sattes en rörspis in ca 1920 Huset Grindtäppan, Uttringevägen 55 I ett rum, nu köksrum, finns kakelugnen kvar Foto 2011 Valter Isander   Se även kakelugnar
11 Uttringeborg 1939

Uttringeborg är namnet på bostadshuset på Uttringe Hages Väg 22, 144 63 RÖNNINGE, Salems kommun.
Fastigheten heter Uttringe 1:646.

K G Jansson byggde flera hus i området Uttringe Hage.

Han sålde Uttringeborg till Fredlund. Senare ägare åkare Sven-Erik Eriksson, som sålde till Leif Pettersson

Huset byggdes omkring 1939 av byggmästare Karl Gunnar Jansson. Fotografiet är hämtat ur "Porträttgalleri från Södermanland, 1934", vilken bok finns hos Salems Hemb.för. Garaget och verkstad, uppfört av Eriksson.

Foto 1978, Valter Pettersson Isander

 

Uttringeborg år 2000

 

Uttringeborg år 2000

Bilverkstan besöks från när och fjärran. En av de tidiga kunderna var musikgruppen Eldkvarn, med "snälla hippies", som kom med sin mercedesbuss.

 

Nuvarande ägare Leif Pettersson, som - 2011 - sedan ca 1976 driver bilverkstad på fastigheten.
Och Leif fäller träd, som på denna bild; en ek som måste fällas på Uttringe Hages Väg.
12 Elgerud (Uttringe 1:89)

Elgerud, Uttringe Gårds väg 122, Rönninge

Elgerud byggdes av Axel Lagrelius åren 1906-1907. Axel L. föddes 16 juli 1863 och dog 9 november 1944. Han var gift med Alma Östergren som dog 20 dec 1946. Familjen Lagrelius var ej skriven i Rönninge utan bodde i Rönninge under somrar och större helger. Axel L. var föreståndare för Generalstabens Litografiska Anstalt, överintendent och fil hedersdoktor.

Uppgifter av fam Lagrelius, gm Anders Ahlberg 1989.

Nedanför Elgerud (Älgerud), Uttringe gård väg/Ekbacksvägen
Huset var från början en sommarstuga som min far Einar byggde på en utäga till föräldrarnas gård. Eftersom han var ungkarl, var huset inrett för det, och när sedan mor Barbara flyttade in och det blev fyra barn, blev det lite trångt, och därför byggdes det en barack nere vid lekstugan där vi fyra: Viveca, Peppeli, Maria och Anders bodde tillsammans med barnflicka och ett antal olika krigsbarn som passerade.

Baracken som vi kallade bussen flyttades sedermera upp till
Elgerud där den agerade lekstuga/ungdomsgård tills den ruttnade och föll ihop under snölast.

/Anders Lagrelius mars 2012

Införd 2012-03-22

 
13 Gerda Sprinchorn

Gerda Sprinchorn

Staty föreställande Carl von Linné, stående i Stenbrohult, där Linné växte upp. Foto av Ann Pettersson, Rönninge, september 2013.

Statyn är skapad av Gerda Sprinchorn, som ägde "Drejbo" på Rosenstigen i Rönninge, där keramikern Ragnhild Godenius och målarinnan Eva Bagge och konstnärinnan Esther Kjerner möttes i början på 1900-talet.

Mer om dessa fyra personen kan läsas i Salems Hembygdstidning nr 4, 2013, sida 10-12. Tidningen kan anskaffas från föreningen.

 

 

Införd 1 dec 2013 av Valter Isander, Rönninge

 

 

 

 

Djur och unik natur

Valters bilder från Rönninge och sjön Uttran

Sätt Ditt hus här!

Denna sida administreras av Valter Isander, Rönninge -
Skicka in din berättelse om Salem, Rönninge, ett hus, en gata, plats eller en händelse, en person i denna trakt, till mig, så placerar jag den här.
Valter Isander  Email: Valter.Isander@telia.com Tel hem 08-532 552 28 Mobil 070-572 47 40