Salems Hembygdsförening

Tips - om muspilen är ett finger - då kan du klicka där och se mer eller tydligare!            Denna sida senast uppdaterad: 28 december 2011
Aktiviteter 2010
12 dec 2010    Advent  -  föreningens muséum invigs
1 Villan i snö den dagen Anita Karlén och Leif Ståhl skall fika Anders Forsberg klipper till Agneta Widén har gjort godisar, Ann Pettersson köper Stina Edlund, Ann Pettersson, Ilse Forsberg - lyss till dragspelet
6 Musikant
herr Gustav Svahn
Anita Wänblad säljer nu godisarna Ola Ansnes, Hugo Malm, Stig Silén, Lennart Moberg, Lars Svahn.
De dricka glöggen
Detta är en decimalvåg.
Om järnvikten är 5 kg väger du 50 kg.
I muséets spannmålsavdelning
finns skära och smideshammare
Fotograf: nr 2,3,6,7,8: Kjäll Persson        nr 1,4,5,8,9 Valter Isander
 
Kakelugnar - historia och användning, Valter Isander i Villa Skönvik
den 17 nov 2010

         

Valter Isander
   
Bergsgården,
Salarpsbacken
1920
Bergsgården,
Salarpsbacken
1920
Edvinsborg 1911
Kakelugn Lundgrens
Edvinsborg
1911
Villa Skönvik 1906 Bergsgården,
Salarpsbacken
1920
Gråstenavägen
Ca 1920
 
Gråstenavägen
Öppen spis
ca 1920
Kakelugnar i Rönninge Foto 2010 Valter Isander och några andra
 
Söderby Sjukhus 100 år, den 31 okt 2010

Jan Wernström berättar om arbetet med den nya boken.
Medförfattaren Stig Silén i bakgrunden.
 

Sinikka Södergård och Marita Blomberg berättar
om sin tid som sjuksystrar på Söderby.
Agneta Widén och Stig Silén lyssnar i bakgrunden.
 
 

Vandringen vid Vitsand lördag 25 sept 2010


Lars Svahn vet viktiga saker om berget Bornhuvud.
Där vilar stenar efter en storman sedan 3000 år.


Området öster om Vitsand är stenigt och oländigt,
men med rep och hjälpande hand går det fint.


Obligatorisk kaffestund på ristad runsten,
även Holmfast och Öisten voro därstädes.


Vitsand är en enslig plats i Salems kommun.
Ett av husen där byggdes av Knut Almgren, det var han
som startade Almgrens Sidenväverier på Södermalm.

Villa Skönvik invigs den 9 september 2010
 


Villa Skönvik i Rönninge invigs


Med på invigningen var Åke Wahlqvist (närmast bordet), som var hembygdsföreningens första ordförande.


Anders Forsberg inviger Villa Skönvik efter renoveringen och klipper bandet.

 

Kulturens vägar "Riksettan"
den 12 sept 2010

Lars Svahn visar milsten vid Bergaholm

Kvarnbron vid Bergaholm

Milsten vid Hagen
där Stora landsvägen gick 1902
Salemdagen
den 28 aug 2010


Christina Moberg tar emot några gäster

Polisen kom och tittade på Villa Skönvik


Stig Silén och Hugo Malm sålde hembygdsskrifter

     
Visning av Vällinge Kapell
den 1 augusti 2010
Lars Svahn berättar om kapellet
 Organisten Torsten Ruthberg spelar på Ekengrensorgeln från 1780-talet

Vällinge Kapell från 1679

 

Botvidsvandringen
den 25 juli 2010

Vandringen från Salems Kyrka till Botvids källa

Komminister Nils-Erik Thobias
framför ett spel vid källan.

 Efteråt intogs kaffe på Nedre Söderby.

 
Hembygdsföreningen deltar i sommarkyrkan
juli 2010

Hugo Malm guidar vid kyrkogårdsvandringen

Lars Svahn visar de kyrkliga textilierna

Lars Svahn och Hugo Malm vaktar vid
montern för kyrksilvret..

 


Fagningen av Oxhagen
den 3 juni 2010
Läs även: Sommarminnen från Oxhagen av Kari Ansnes


Ola Ansnes slog med lie

Vår hedersordförande Lars Svahn i fullt arbete

Den sedvanliga kaffepausen


Gökottan var vid Vällinge Slott
den 8 maj 2010
Agneta Widén hälsar välkommen vid Vällinge
Agneta läser dikter
Stig Silén berättar om minnesstenen över
en ett och ett halvt års pojke,
som drunknade i Bornsjön

 
Vandringen på Fågelsta Gård
den 24 april 2010

Här berättar Nils-Olof Nilsson på Fågelsta
om hur gården sköts
Stig Silén talar om Fågelsta Gård
och dess historia
Och nu blev det kaffepaus för deltagarna
i det fina vädret!

Copyright 2011 - Salems Hembygdsförening eller upphovsrättsinnehavaren

Salems kommun ligger i Stockholms län, 30 km SV om Stockholm centrum, den har ca 14 000 invånare.

E-post till föreningen/styrelsen: Kontakt@salemhembygd.se  (ny adress 1 juni 2010, men samma "mottagare") SHF - Salems Hembygdsförening
Ansvarig för hemsidan: Valter Isander,   www.isander.se Rönninge.  Senast uppdaterad: 28 december 2011

Nyckelord: Salem, Salems kommun, Salems Hembygdsförening, Rönninge, Uttringe, Stockholms Län, Stockholm, Södermanland, Sverige, Sweden, Schweden, Suède, Södertörn, Uttran, Flaten, Dånviken, Söderby, Bornsjön, Mälaren, Nytorp, Garnudden, Fiskarudden, Sandbäck, Uttringe Hage, Säby, Ersboda, Fågelby, Barrtorp, Ekbacken, Eke, Åsen, Älgerud, Friberga, Eskilsborg, Bergdala, Bergdala, Stigberga, Mårdnäs, Hallinge, Skårby, Bergaholm, Vitsand, Högantorp, Engelsberg, Mossberga, Högbacka, Centralhuset, Rönningeborg, Botvids källa, Urban Hjärnes surbrunn, Norrberga, Lilldalen, samfällighet,