Salems Hembygdsförening, återblickar och historia

 

                                                   

Salems Hembygdsförening 25 år 2010

Av Agneta Widén och Stig Silén
 

Början

Initiativtagare till bildandet av en hembygdsförening i Salem var Hans-Erik Edlund. Den 14 maj 1985 hade Harriet Gustafsson, kulturnämndens ordförande, kallat till ett möte på biblioteket i Salem. Mötet beslöt att bilda Salems Hembygdsförening som vid starten fick 40 medlemmar. Åke Wahlqvist valdes till ordförande och till styrelsemedlemmar utsågs Hans-Erik Edlund, Ulla Parrman, Bengt Lennhammar, Lisbeth Molenkamp och Stig Engström med Ulla Bergqvist, Anders Ahlberg  och Rolf Jansson som suppleanter.

Två av de verkliga pionjärerna var Åke Wahlqvist och Anders Ahlberg.

Åke Wahlqvist omgav sig med många kunniga och entusiastiska medarbetare och under Åkes ordförandetid fick Salems Hembygdsförening en flygande start. Åtta skrifter publicerades, utgivningen av Salems hembygdstidning startade, ett omfattande bildarkiv skapades, en livaktig utflyktsverksamhet kom igång, som förde föreningens medlemmar till intressanta platser runt om i Salems kommun. En viktig insats var dokumentationen av minnen insamlade från gamla salemsbor.

För en hembygdsförening är det mycket viktigt att ha goda lokala kontakter. Sådana grundlades under de första åren med Salems kommun och Salems dominerande markägare Stockholms vatten.

Foton och utställningar.

Med stort intresse tog Anders Ahlberg på sig arbetet med att samla in och ordna fotografier med anknytning till Salem och Rönninge. I ”Salemsboken”, utgiven 1973, finns ett rikt bildmaterial och dessa bilder är deponerade i hembygdsföreningens arkiv. Roland Söderlund, fotograf, har donerat ett hundratal monterade foton, som varit med på uppskattade utställningar. Många salembor har skänkt foton och samlingen har växt. Omnämnas kan Ellen Andersson i Ersboda. Hon var exemplarisk när det gällde att namnge och lämna information om personer på gamla foton.

 

På Gluggen i Folkets Hus ordnades den första foto utställningen i samband med Rönninge post och järnvägs 100-årsjubileum i december 1988. Välbesökt och omtyckt bl. a. av inbjudna från Salarps äldreboende.

I Rönninge hade Anna Ahlqvist fotoateljé 1902 till 1914 och hennes bilder och vykort dokumenterade Rönninge för 100 år sedan. Dessa inspirerade Åke och Anders till den första vykortsboken ”Rönninge när seklet var ungt”. Alla bilder har en beskrivande text som värdefullt komplement. Ytterligare tre fotoböcker har utgivits och planer finns på en skrift om Dånviksvägen i Stieg Trenters fotspår. I boken ”Kalla handen” får man följa fotograf Friberg och Vikbo, alias rönningebon Rune Bollvik, på en bilfärd till Mårdnäs där Dånviksvägen slutar.

En annan skicklig kvinnlig fotograf var Ruth Johansson på Hemtorp. Även hon dokumenterade samhället i början på 1900-talet. Glasplåtarna har Bengt Gustafsson låtit framkalla och hembygdsföreningen har fått bilderna.

Vårt fotoarkiv omfattar nu mer än 1000 bilder.

En riktig storsäljare är skriften ”Villanamn i Rönninge” som Anders sammanställt. Den tillkom på initiativ av Inga-Britt Hellberg som inspirerats av en liknande skrift från Västergötland.

Till sin hjälp i detektivarbetet att få fram uppgifter om vilka personer som har bott i fastigheterna har Anders haft stor hjälp av gamla telefonkataloger. Även ”Stockholms läns kalender” med uppgifter om företag och affärsverksamheter har varit till nytta. Om någon har dessa alster i gömmorna så är hembygdsföreningen tacksam för en påringning!

Anders menar att han själv gjorde det som var roligt och att Åke var en bra ordförande och hade det tunga arbetet. De lämnade båda styrelsen efter 10 års gediget arbete år 1995.

 

 

HEM