Vad föreställer bilderna i Vällinges lusthus?

(Wikipedia)

De tolv bilderna i lusthuset vid Vällinge

Det nedre lusthuset i parken vid Vällinge i Salems kommun är uppfört i slutet av 1700-talet eller i början av 1800-talet. Lusthuset ingår i den engelska park, som skapades av den kände trädgårdsarkitekten Fredrik Magnus Piper, som också har skapat parken vid Haga slott. Det var säkert Piper, som bestämde lusthusets utseende och inredning.

Det tolvkantiga lusthusets inre är prytt med tolv bilder, som är placerade högst upp på väggarna runt om lusthuset. Motiven förefaller vara hämtade från den grekiska gudasagan, men vi vet inte hur bilderna ska tolkas. Är de enbart dekorativa eller vill de beskriva vissa händelser eller ett händelseförlopp?

De tolv bilderna återfinns här nedan.
Salems Hembygdsförening tar tacksamt emot tolkningsförslag under adress: stig.silen@gmail.com

Ange gärna med bildnummer 1-12 vilken bild du berättar om!    
Klicka på en bild för att se den större.

 


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12