3 TNC CYCL DEF 10 VRIDNING

Med CYCL 10 VRIDNING kan man enkelt vrida rörelser kring nollpunkten. Moturs är +, medurs -. Exemplet visar fräsning av ett tandhjul med vridning kring Z-axeln (verktygsaxeln Z) 60° i 6 steg.

BEGIN PGM VRIDNING MM
BLK FORM 0.1 Z X-60 Y-60 Z-10
BLK FORM 0.2 X+60 Y+60 Z+0
TOOL CALL 1 Z S1000                 ;Vridning sker kring Z
CYCL DEF 10.0 VRIDNING
CYCL DEF 10.1 ROT 0
L X+0 Y+150 R0 F MAX M3
L Z-10 R0 F MAX
LBL 1
      L X-30 Y+70 R0 F MAX
      L X-30 Y+50 RL F100
      L X-11
      CR X+11 Y+50 R+11 DR+
      L X+30
      L X+0 Y+70 R0 F MAX
      CYCL DEF 10.0 VRIDNING
      CYCL DEF 10.1 IROT -60             ;Inkremental vridning -60° (medurs)
CALL LBL 1 REP 5/5

För CYCL 10 VRIDNING:

2-axlig vridning kring nollan
Vridning sker kring verktygsaxeln (Z)
+ ger vridning moturs
Med IROT kan vinkeln ändras inkrementalt
Ingen CYCL CALL !