2 FK-funktioner

FK-funktioner finns i alla TNC400 och TNC530. Med FK-funktioner programmerar man plana fräskonturer utan att behöva räkna ut skärningspunkter, cirkelcentrum, tangeringar etc. Förutsättning är bara att ritningen innehåller tillräckliga data. 

Om din TNC inte har FK-funktioner, måste du använda CAD, räkna ut geometrin själv eller använda något hjälpprogram, t ex PCALC från NC Teknikkonsult.

FK-blocktyper:
FL         Linjärt 
FLT         -"-     tangentstart
FC         Cirkulärt
FCT          -"-    tangentstart
FPOL      Pol för polära koordinater 

PGM FK-EXEMPEL
BLK FORM 0.0  Z    X0     Y0     Z-20           ; Z-axel ger FK-plan XY
BLK FORM 0.1        X100  Y100  Z0
.....
L X0 Y0 RL  F100 M3
FL  Y+80  AN+60               ;Går linjärt riktning 60° till Y80
FL  AN0                            ;Kör riktning 0° (X+), slutpunkt X okänd
FL  AN-70  X100 Y0           ;Kör riktning -70° till X100 Y0
.....
Programmet fräser tre ytor. Man slipper med FK räkna ut hörnens XY.

 

För FK gäller:

Bara plana konturer
Fräsning vanligast
Ange de uppgifter som har med en viss rörelse att göra. Du får ange färre data, men då ska TNC kunna räkna ut t ex skärningspunkten genom att kombinera flera block.
Ibland upptäcker TNC flera "lösningar", t ex två skärningar mellan linje och cirkel. Då skall du välja den grafiska lösning som du vill ha (FSELECT).
Konturen måste vara löst, annars kan programmet inte köras alls.
Var tålmodig. Träna, tänk i nya banor, försök förstå ritningen först.