1 Hörnrundning med RND R.  TNC145 och alla senare

Ett skarpt hörn rundas enkelt av med RND:

1 TOOL CALL 1 Z S1000             ;Fräs t ex diam 12
2 L X100 Y-50 R0 FMAX  M3
3 L Z-10             FMAX
4 L Y0           RL F100               ;radiekompensering Left
5 L X0
6 RND R20                              ;rundar av hörnet X0 Y0 med R5
7 L X50  Y100
8 L Z100  R0  FMAX  M2

 

Tänk på:
punkt Om du inte använder radiekompensering (RL eller RR) bör du ange både X och Y i block 5 och 7. Annars ofta larm "ej definierat plan" e dyl. Orsaken är väl att TNC inte vet om RND ska ligga i XY, ZX eller YZ om ingen kompensering är aktiv.
punkt Om du har M109, M110 (TNC4xx) kan du få TNC att ändra matningen i hörn så att det funkar bättre (öka eller minska matningen).
punkt Med APPR/DEP (TNC4xx, 5xx) kan du även gå i Z samtidigt som XY, det kan ej RND.