Karta över trakten söder om Högsjö, Vingåkers Kommun, Södermanland

Publicerad 1998 av Valter Pettersson Isander, Haga, Högsjö

Karta över området söder om Högsjö, Vingåkers Socken, upprättad år 1675 av Anders Andersson.Grävsjön och Högsjön och med Högsjö Bruk, fallhöjd 8,5 meter.

Såg- och mjölqvarnar vid Högsjö fall. Pampetorp

Sliparbol

Land och Finninge gårdar

Gården Stora Ölången. Finningesjön och sjön Ölången

Gården Skrattorp

Gården Lilla Ölången

Gården Hattorp (Haddetorp) och Kubbetorp

Vittorp

Qvarn (skvaltkvarn redan 1360) vid torpet Haga (uppfört ca 1850)

Gårdarna Melhult och Nybygge (idag Nysätter)


Streckad linje visar gränsen mellan Södermanland och Närke (fram till år 1890).

Högsjö Bruk utvecklades via vadmalsstamp och tygfärgeri (Tolf, Kassman m fl) till storindustri (Schullström & Sjöström AB) med väveri för bla tillverkning av viradukar för pappersindustrins behov i slutet av 1800-talet. Företaget heter idag Scapa Scandia AB, i engelsk ägo.

Antal besök sedan den 3 november 1998:

Till Valters startsida

E-maila: Valter Pettersson Isander
© 2012 Valter Pettersson Isander