Salems Hembygdsförening

Salems Hembygdsförening    
Aktiviterna år 2012-2013

 
2013
 
Julmarknad i Villa Skönvik december 2013
STS-kören sjöng under ledning av Monika Darbom
 

Kjell Häggstrand förbereder försäljningen av honung

Margareta Rosenkvist och Maud Hallin serverar glögg och kaffe på övre planet
 

 


Bondens musik med Roland Langhé,
 Rolf Siwertz och Lena Engman
Villa Skönvik den 14 nov 2013
 Rolf Siwertz, Roland Langhé  och Lena Engman spelade för oss och berättade om traditionerna. Fiolen, nyckelharpan, mandolin m fl var de instrument som bar fram folkmusiken. Även näverluren spelades för att hålla kontakt på långa avstånd.
Lyssna lite - Utgångsmarsch (tryck Download+Öppna) Se lite film - tre spelmän från Lästringe Låtar, på Skönvik
Kurt Blomberg talade om Sörmländska dialekter
den 17 oktober 2013 i Villa Skönvik i Rönninge

Efter föredraget var det tillfälle till frågor

Stig Silén tackar Kurt för en intressant afton

Kurt visade också skrifter i ämnet "språk och dialekter"

Kurt Blomberg spelade upp exempel på sörmländska dialekter på CD
Lyssna på Sofi
 

 

Kartor 1902
på Salems bibliotek oktober 2013

Nils Nykvist presenterar kartorna för publiken.

Christina Moberg sätter upp kartor för utställningen.

Stig Silén hälsar åhörarna välkomna.

Jan Wernström, Nils Nykvist och Stig Silén har utarbetat kartutställningen.

Nils Nykvist och Lennart Moberg diskuterar kartdetaljer.

Besökare vid kartorna

Fogelsta Fågelsta
Kartorna är från 1902. De visar åker, äng, hagmark, skog och hus, dvs den mark som är "till nytta" för brukaren, och för Staten som vill ha skatteintäkter för markinnehavet. Nils Nykvist har bearbetat kartorna och färglagt dessa nyttigheter (de fem jag räknade upp). En karta kan upptaga flera hundra små områden, som sedan mätts upp och räknats samman och utgör grunden för skatteberäkningen.

Fågelstakartans centrala delar och visar husen runt själva gården. Även köksträdgård, hönsgård och fruktträdgård är utmärkta.

 

   
Hällristningar i Salem och Södermanland,
Sven-Gunnar Broström berättade

Villa Skönvik den 26 september
 

Hällristning från Hallinge

Sven-Gunnar Broström får frågor från åhörarna

Salems konstförening hade utställning med Olof Sandahls akvareller och litografier i Villa Skönvik samtidigt med föredraget, till stor uppskattning för många

Diskussioner under pausen med Sven-Gunnar
 
   
 

Söderby Sanatorium 1923-2013
Ett skådespel den 21 september

Helena Gustafsson (tv) och Camilla Olsson, kulturpedagoger, uppförde en dramatisering av "En dag på Söderby sanatorium 1923". Två utsålda föreställningar gavs vilka uppskattades mycket av åskådarna.
 

Helena Gustafsson tar upp potatis och berättar även om dagsprogrammet på sanatoriet.
 

Helena Gustafsson som "fröken Johansson" är ledsen då hennes "klöver" just gått bort.

Ett tjugotal bilder från Söderby, ej visade tidigare, tilldrog sig deltagarnas intresse.
   
Vandringen på Skårby lördagen den 14 sept 2013

Ulf Olsson hälsar välkommen till Skårby och berättade om dess historia

Framför den norra flygeln som nu finns kvar berättade Ulf Olsson också om alla som har ägt SkårbyVid Gubbens minnessten

Nils Nykvist visade en karta från början av 1800-talet och berättade om vegetationen och gärdsgårdar

Vad är detta för träd?

 

   


Sommaren 2013 med Salems Hembygdsförening
 


Många besökte vår örtagård och satt vid Villa Skönvik och fikade


Under sommaren har vi visat Salems kyrka och det avslutades med Botvidsvandringen den 28 juli. Bilden visar årets tablå som i år framfördes av Agneta Widén och Carla Sveningsson.


Vällingedagen med kaffe på Slottet och rundvandring på området


Lars-Gunnar Sederlin visar Hemvärnsmuseet

 


Salemdagen Jan Wernström säljer skrifter i vårt stånd

Utanför Villa Skönvik serverade Hembygdsföreningen kaffe, och många besökte vårt museum.
 
 

 

 

Den 26 maj 2013 hade vi veteranbilsvisning
i samband med öppet hus i Villa Skönvik

   
 
Här är bilder från Gökottan på Ersboda den 25 maj kl 08, 2013!
 

Agneta Widén hälsar välkommen till Ersboda och berättar om torpets historia.

Kurt Hermelin berättade om träd och växter på platsen.

På ängen nedanför torpet finns en del jordbruksredskap kvar -
HJULRÄFSAN för klenare marker, samlar slaget hö
SJÄLVBINDAREN för spannmål, kärvar
SLÅTTERMASKINEN - den slår höet, samlar i strängar

Gun-Britt Walfridsson berättade barndomsminnen från Ersboda under kaffepausen. Förmiddagen avslutades med att Stig Silén informerade om torpet och Agneta läste dikter - vilka?...
 
 
Klicka åk Ptroo!
 
 

Vällingeboken har kommit!
Releasekväll den 16 maj 2013Vällingeskriften
är författad och framtagen av 
Stig Silén, Peter Nilsson, Lars Svahn och Agneta Widén

Elin Lundmark hälsar välkommen till kvällen på biblioteket, där författarna presenterade boken

Från Hemvärnets stridsskola deltog Peter Nilsson som är medförfattare till skriften. Marianne Hultman och skolchefen Björn Olsson.

Stig Algotsson spelade och sjöng låten "På Luruddens krog" som finns med i skriften. Musik: Gunnar Turesson. Text: Ture Nerman

Som avslutning sålde Birgitta Broström skriften

 

 

   
 
Vårutflykt till Tåkern och Kvarntorps skola
med besök hos Rök-Svanshals byalag
den 4 maj 2013
Bussresan startade från Rönninge, och efter ett uppehåll för kaffe vid Stavsjö var vi framme vid Väderstad centralkrog där det blev lunch.
Agneta Widén gav en historik över platsen och krogens historia samt informerade om dagens program.
Färden gick vidare till Tåkern, där guiden Kjell Antonsson berättade på ett levande sätt om naturen runt Tåkern och dess fantastiska fågelliv.

Naturum, en byggnad intill Tåkern, där man inomhus kunde se ut genom stora fönster och se fåglarna. Här inne finns information om naturen och modeller över alla fåglarna samt uppslagsverk.


Färden gick vidare till Rökstenen i Rök.


 
Sen var vi framme vid slutmålet, som var Kvarntorps Skola. Här hälsade Ingrid Wiklund oss välkomna att besöka detta skolmuseum.


 
Ingrid Wiklund och Agneta Widén berättade om det arbete som lagts ner för att renovera skolan och återskapa klassrummet. När man började var byggnaden som är från slutet av 1800-talet i mycket dåligt skick men nu kunde vi se ett mycket fint resultat av detta arbete.
     Vi tackar Rök-Svanshals byalags historiegrupp för ett mycket intressant studiebesök!   Rök-Svanshals

 

 
Gustaf III:s spion
Carl Fredrik König på Vällinge
berättat av Thorsten Sandberg den 17 april 2013

Thorsten Sandberg berättar om Gustaf III:s spion, som 1791 reste till Paris för att sondera för en kontrarevolution

Thorsten Sandberg har skrivit boken om spionerna

Carl Fredrik König; som ung reste han ut i Europa

König innehade i början av 1800-talet
gården Vällinge i Salems socken
 

Kakelugnar på Vällinge april 2013
 
   
Årsmötet var den 20 mars 2013
Årsmötet avhölls i Folkets Hus och började med en tipsrunda med frågor om Hembygden.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar delades utmärkelser ut.
 

Mötesordföranden Anders Forsberg ser på när Lars Svahn delar ut Sveriges Hembygdsförbunds Hedersnål till Agneta Widén.

I tur att få nålar är Anita Karlén, Maud Hallin, Christina Moberg och Margareta Rosenkvist (skymd). Ingalill Nykvist (mötessekreterare) och Gunilla Westman (ej närvarande) fick också nålar, alla för att man har ordnat med kaffe och inköp i samband med våra evenemang i Villa Skönvik under åren.


Till Hedersmedlem har styrelsen utnämnt Nils Nykvist för allt arbete med kartor över gårdarna i Salem. Kartorna visar åkermark, ängsmark, hagmark och skogsmark under 1900 - talets början. Kartorna finns i digital form och har överlämnats till Hembygdsföreningen.
 
Lars Svahn (t.v.) överlämnade diplom och Agneta Widén blommor. På bilden mottar Nils Nykvist utnämningen.

 

Därefter var det underhållning med Bulls Trio.

 

Från vänster: Stig Algotsson, Björn Adelly, Håkan "Bull" Norman och Lennart Gudmundsson.

Vinnare vid tipsrundan/från vänster - Stig Silén delar ut priser till  Kerstin Alexandersson, Lena Glimvik, Hadar Tilja och Folke Granberg

 

 

 
 
Esbjörn Bergman berättade om sin farbror Sten Bergman
14 februari 2013

Sten Bergman tillsammans med två vänner i Kapaukolandet. Mannen till vänster är hövdingen Otto från Wagete vid Tigisjön, en mycket känd krigare, som skjutit ihjäl många fiender med sina pilar.
 

 

Sten Bergmans familj utanför Bergalid, Fiskaruddsvägen i Rönninge, under 1940-talet.
Fr.v. Åke Bergman, Marianne Zitting, Dagny Bergman, Sten Bergman, Gundel Rende och Astrid Bergman Sucksdorff
 
Björn Kallner hälsar Esbjörn Bergman (t.h.) välkommen att hålla föredrag.
Många var fängslade av Esbjörns sätt att berätta.
 
Sten Bergman i Sveriges Radio

 

 

 
Om  Skolor i Salem
berättade Ulla Ehn den 17 januari 2013

Kvällens föredragshållare och lärare i Salem i många år Ulla Ehn till höger talar med Maud Hallin

Ulla visade exempel på läroböcker förr i tiden
 
   

Några av Ulla Ehns gamla elever kom för att höra sin lärarinna. Här är Nils-Olof och Roy Nilsson från Fågelsta tillsammans med Ulla

I pausen var intresset stort att titta på gamla klasskort och minnas den tiden

Fler skolor

Ännu fler skolor

 

2012

   
Hembygdsföreningens adventsmarknad
i Villa Skönvik den 15 december 2012

Bodil Gustafsson och Siv Laurell med många jultomtar!

Kaarina och Olle Pahlén med halmslöjd

Här säljer Ella Eriksson och Agneta Widén godis till Birgitta Öqvist
 

Bo Andersson och Bo Johansson med fina snickeriarbeten!

Lästringe Låtar underhåller

May-Britt Gustafsson säljer kort till Eva de Govia

 

 
 

Källor i Salem och annorstädes
Valter Isander berättade den 22 nov 2012

Vid Garnudden finns en källa, stensatt, men utan lock numera Valter t.v. talade om vattenkällor, och Göran Härnulv informerade om Kallakademin.se Urban Hjärne, läkare på 1600-talet, inrättade på Viksberg denna surbrunn, vid golfbanan.
Anders Skragge Lagrelius meddelar  mer om denna källa:

Gamla vykort med källor (pdf)
Några källor i Salem och världen (Valter) Källor i Sverige (ArcGIS)
 
 
Bengt Gustafsson berättar om det gamla Rönninge
11  oktober och 15 november 2012

Rönninge järnvägsstation med den ursprungliga stationsbyggnaden

Rönninge  station och centrum
Lars Erik Läck samtalar med Bengt Gustafsson
Bengt Gustafsson har här på sig modellen till mössan, som finns på järnvägsstationen.
Hadar Tilja har gjort mössan.

 

 

En lyckad folkdräktskväll den 20 september 2012
 med anledning av att Salemsdräkten invigdes den 31 augusti för 60 år sedan.


Alla presenterade sina ofta egentillverkade dräkter med rika och intressanta detaljer.
Speciellt dräkterna från grannlandet Estland och svensköarna Ormsö och Runö
samt Sorundadräkten med ett gammalt ursprung och en rik tradition.


Raili Nilsson i Salemsdräkt (t.h.),
originaldräkt för Doris Gustafson Fågelsta 1952.


Anna-Lisa Sandberg i Sverigedräkt.
Till vänster Agneta Widén, SHF.


Grödingedräkter burna av Inga-Britt Hellberg och Birgitta Bridell. 


Sorundadräkter i två varianter Maud Norberg och Maria Landin, ordförande i Sorunda HBF

Monica Ahlström t.h. visar Ormsödräkten från Estland. "Gauffrerad" - plisserad kjol i tung svart vadmal, kort vit skjorta för att dölja kvinnans axlar och hals i kyrkan, vitt förkläde med virkad spets.

Sittande fr vä: Margareta Eriksson Brännkyrka, Inga-Britt Hellberg Grödinge, Anna-Lisa Sandberg Sverigedräkten.

Stående fr vä: Susanne Strömfeldt Runö Estland, Maud Norberg Sorunda, Inga-Lill Nyqvist Ljusdal, Birgitta Broström Gotland, Birgitta Brunell Grödinge, Raili Nilsson Salem, Maria Landin Sorunda, Agneta Widén Östergötland  med Christina Mobergs Rättviksdräkt för en 6-åring i handen.  


Tack för vackra dräkter och för fint mannekängande!
 

 

   
Kulturarvsdagen den 9 sept 2012 på Nedre Söderby

En utställning visade området kring Nedre Söderby

Hemslöjdsföreningen serverade kaffe, och man tittade på utställningen.

Lars Svahn visade och berättade om gravfälten på Söderbyområdet.

Läs mer om Söderby, av Kari Ansnes

 
Hembygdsföreningen deltog som vanligt vid
Salemdagen 25 augusti 2012
 

Mycket folk hade samlats vid Villa Skönvik

Olle Glimvik, Stig Silén och Sam Stadener invigde en historisk skylt om Westerdahlsvägen

Besökare i folkdräkt

I vårt marknadsstånd satt Ola Ansnes och Stig Silén

Olika kulturella inslag fanns här knyppling

Hembygdsföreningen serverade kaffe både utanför och inne i Villa Skönvik
 
 

Sommaren 2012 med bilder

Under sommaren har Salems Hembygdsförening visat Salems 1100-talskyrka.
Den 29 juli var den traditionella Botvidsvandringen, som avslutades med kaffe på torpet Nedre Söderby. Den 5 aug var det Vällingedagen, ett samarbete mellan Salems församling,
Hemvärnet
 Stridsskola och Salems Hembygdsförening.

Bilder från Vällingedagen den 5 augusti 2012
Mer bilder av Kari Ansnes        Vällinge på Länsmuseet


Och berättar Lars Svahn här om Vällinge Slotts historia, och slottet ser ni i bakgrunden
 

Lars visade runt i området

Lars har skänkt och satt upp en liten klocka i kapellet
 

Gudstjänst i Vällinge kapell

Lars Svahn berättade om Vällinge kapell


Lars är uppvuxen på Vällinge i Trädgårdsmästarvillan, här tillsammans med sin bror Gustav framför villan


 Marianne Hultman på Hemvärnet berättade om verksamheten på Vällinge och visade Slottet

Kaffe i slottet
 

 

   

Oxhagen den 12 juni 2012

Stig Silén läser gästboken vid Oxhagen Arbetet i full gång Kaffepaus där Stig Silén informerade om hur man blir torpfadder
 
 
Sveriges Nationaldag den 6 juni 2012 i Salem
Anders Forsberg delar ut stipendiet Agneta Widén får kommunens kulturstipendium
Nationaldagen i Salem där Agneta Widén
presenterade årets program
Stig Silén och Jan Wernström säljer Hembygdsföreningen skrifter

 

 
Öppet hus i Skönvik med Veteranbilsparad
den 27 maj 2012
Ett 20-tal veteranbilar fanns med denna dag men även några motorcyklar och en Husqvarna moped år 1955 En vacker dag var det Vi serverade kaffe mellan Villa Skönvik och denna Imperial

Veteran Kavalkad
 
 
   
Gökotta vid Bergaholm 26 maj 2012
Göken (Cuculus canorus), är en fågel, känd på grund av sitt lockläte,
och för att den lägger sina ägg i andra fåglars bo. (Wikipedia)

Koko, Cucu, Coco!
Lars Svahn informerade om skeppssättningen vid Bergaholm Stig Silén berättade om Göken efter kaffepausen Agneta Widén läste dikter
Lyssna: Gök (Cuculus canorus)
   
Vandring vid Uttringe Gård den 21 april 2012
Hugo Malm informerar om Uttringe gård och dess historia Vi kom fram till dom fridlysta ekarna vid Uttringe Lars Svahn berättade om gravhögarna
 

Årsmötet var den 22 mars 2012 i Folkets Hus

Björn Kallner välkomnar Esbjörn Bergman som den femhundrade medlemmen, med blommor och en skrift

Lars Svahn var årsmötesordförande och avtackar Göran Hallin som sekreterare i Hembygdsföreningen

Tre veteraner inom Hembygdsföreningen - Hugo Malm, Lars Svahn och Stig Silén

Stig Silén och Jan Wernström förrättar prisutdelning efter tipsrundan med frågor

Kören Samklang medverkade med sång

   
Berättarafton
i Villa Skönvik
den 15 mars 2012  med Agneta Widén, Anders Lagrelius och Britt-Marie Ringdahl
Berättarafton i mörkret Anders Lagrelius berättar minnen från Rönninge, Elgerud (se nr 12) Britt-Marie Ringdahl och Agneta Widén kan berätta!
   
Vi har Öppet hus i Villa Skönvik
Sista söndagen varje månad kl 13-16 karta

Idag den 26 februari var det kaffe med hembakade SEMLOR
 
 

"Vår i luften" i ord och ton

Ally Wanngård, Agneta Widén, Anita Wärnblad och Stig Algotsson tackades med blommor
 

 

 
Djurliv i Salem - Jan Heidenfors berättade
16 febr 2012
Jan Heidenfors berättade om djurliv och natur i Salems kommun Älg i Salem! En höstbild?
"Sedan bilden togs har älgbeståndet minskat i Salem".
Foto Jan Heidenfors
En del av våra föredrag uppmärksammas av lokalpressen!
 

 
Ortnamn i Salem!
Professor Staffan Nyström föreläste
den 19 jan 2012
 
Talby - "tälja", dvs inskärning i naturen.

Vällinge - vall (betesyta), vall-edhe (1357), dvs ed=vid vatten. Vall-ingar - de som bor vid vall.

Torp - av ordet Dorf, nybygge, mindre gård.

 

Salem - Slånhem, platsen där det växer mycket slånbär (1300-talet).

Rönninge - efter torpet Rönninge, "röjningen" (1500-tal).

Raun, rönn, efter ordet "sten" (jfr runa).

Ortnamnsregistret upptar stavning, uttal, belägenhet, uppgiftslämnarens namn, årtal mm. Det sorterar under Institutet för språk och folkminnen, en central myndighet:
http://www.sofi.se/ortnamnsregistret
Salem

Säter - utmarksäng
Haga - inhägnad mark (hägn)
Hallinge - Hallunge (1357), av "häll, berg"
Uttringe - Uttr-unge (1342), med uttrar. Även Yttringe (1489).
Hallsta - berg/häll+plats, stad=plats.
Oxelby - av hoxel, hög, område med högar, jfr Hågelby, gravplats

 
Staffan Nyström föreläser för oss Frågorna var många efter föredraget Lars Svahn avtackar föredragshållaren

 

Copyright 2012-14 - Salems Hembygdsförening eller upphovsrättsinnehavaren

Salems kommun ligger i Stockholms län, 30 km SV om Stockholm centrum, den har ca 14 000 invånare.

E-post till föreningen/styrelsen: Kontakt@salemhembygd.se  (ny adress 1 juni 2010, men samma "mottagare") SHF - Salems Hembygdsförening
Ansvarig för hemsidan: Valter Isander,   www.isander.se Rönninge.  Senast uppdaterad: 06 oktober 2014

Nyckelord: Salem, Salems kommun, Salems Hembygdsförening, Rönninge, Uttringe, Stockholms Län, Stockholm, Södermanland, Sverige, Sweden, Schweden, Suède, Södertörn, Uttran, Flaten, Dånviken, Söderby, Bornsjön, Mälaren, Nytorp, Garnudden, Fiskarudden, Sandbäck, Uttringe Hage, Säby, Ersboda, Fågelby, Barrtorp, Ekbacken, Eke, Åsen, Älgerud, Friberga, Eskilsborg, Bergdala, Bergdala, Stigberga, Mårdnäs, Hallinge, Skårby, Bergaholm, Vitsand, Högantorp, Engelsberg, Mossberga, Högbacka, Centralhuset, Rönningeborg, Botvids källa, Urban Hjärnes surbrunn, Norrberga, Lilldalen, samfällighet,