Gårdar och torp i Salem.

Gårdar och torp i Salem registrerade 1993
av Stig Silén 
 

Numrering:
Gårdar och torp 1-149
Båtsmanstorp 150-152
Arbetarbostäder 160-165
Ref: MC=Magnus Collmar, WT=Wilhelmina af Tibell, SS=Stig Ssilén, STH=Stockholm Vatten,
SB=Salemboken, GJ=Gunnar Johansson, BL=Barbro Landberg, LMS=Lantmäteristyrelsen,
 


Beskrivning av gårdar/torp under A  B  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Å  Ä  Ö.

(1) Adolfsberg, Uttringe.
Stattorp vid vägen Rönninge-Uttringe.
Omnämnt på 1800-talet, revs i slutet av detsamma.
Karta: Ek. 1878. Ref. MC WT

2 Almtorp, Vällinge/Lideby.
1800-tal, revs ca 1930.
Karta 1930, 1906. Foto SS. Ref. MC STH


3 Andersboda, Ladvik.
1700-talstorp, med viss kvarstående bebyggelse.
Karta 1906. Foto Ref MC

4 Bergaholm 
En gård från 1500-talet med f.n. ca femton huskroppar.
Foto SB. Ref. SB

5 Bergaholms Grindstuga, Bergaholm.
Ett 1700-talstorp, som revs omkr. 1900
Karta Geo. 1860. Ref. MC


6 Bergaholms krog
Omtalas på 1700-talet, försvann under 1800-talet.
Ref. Namnet Krogartäppan lever kvar än idag.

7 Bergfana, Fågelsta/Säby.
Torp, senare banvaktstuga.
1800-tal. Rivet 1940.
Karta F 02, SPK 30. Ref. MC

8 Bergsjötorp, Talby.
1600-talstorp, rivet ca 1930.
Karta 1930. Ref. MC

10 Bergtorp, Viksberg.
Från 1800-talet, men är inte rivet.
Karta 1906. Foto Ref MC

11 Björknäs, Rönninge.
Ett 1700-talstorp, som ännu står kvar.
Karta 1906
Foto SHF sid. 49. Ref. MC WT

12 Bockholmsättra
En gård ända från 1400-talet,
som fortfarande finns kvar.
Karta 1906. Foto SB sid. 59. Ref. SB

13 Bornö
Ett säteri från 1300-talet, men som revs ca 1910.
Karta 1906. Ref. SB sid. 62.

14 Bredäng, Ladvik.
1600-talstorp, som försvann under 1800-talet.
Karta LMS 1674
Ref. MC SF. Nota bene: Ej nuvarande Bredäng.

15 Brink, Vällinge/Edeby.
Torp från 1600-tal, revs 1940.
Karta 1906
Foto SB sid. 103. Ref. MC STH

16 Bråttom, Oxelby.
Torp. 1700-tal.
Står kvar.
Karta 1906. Teckning E Eininger SB sid. 80.
Ref. MC SF

9 Buren, Fågelsta.

Ett 1600-talstorp som revs på 1900-talet.
Karta 1902, 1906. Ref. MC

Charlottenlund 

17 Daltorp, Vällinge.
Gård, torp från 1600-talet, revs ca 1930.
Karta 1906. Ref. MC STH

18 Dammtorp, Rönninge.
Dagsverkstorp från 1867 till 1960 då det revs.
SHF sid. 2. Ref. MC WT

19 Duvdal, Oxelby.
Torp, 1800-tal, revs ca 1930.
Karta 1906. Ref. MC

20 Dånviken,Rönninge.
Torp, 1600-tal, som finns kvar.
Karta 1716. Ref MC WT

21 Edeby 
Gård, säteri från 1300-talet, rivet 1935.
Karta 1930, 1906. Foto i Sthlms stadsarkiv.
Ref. SB sid. 61. STH

22 Ekbacken, Hallinge.
1700-tal, revs ca 1930.
Karta 1905. Ref. MC STH

23 Eriksberg, Hallinge.
1700-talstorp. Finns till beskådande.
Karta 1906. Ref. MC

24 Eriksdal, Bergaholm.
Ett 1800-talstorp, vilket revs ca 1930.
Karta 1906. Ref. GJ

25 Erikslund, Hallinge. 
Torp. 1800-tal. Revs ca 1930.
Tomtplats är i stort känd, men detaljer saknas.
Torpet kallades också Gipparstugan, när gubben skulle gå hem sa´ han: Nä, om man skulle gippa hemåt kanske?
Karta Öhrström 1903. Foto BL Ref. MC

26 Erikslund, Lidebyskiftet.
Torp från 1800-talet, revs ca 1900.
Karta Ek. 1878, 1873.

27 Ersdala, Bergaholm.
Gård, by från 1300-talet, försvunnet på 1700-talet.
Karta LMS 1651. Ref. MC SB sid. 56.

28 Ersboda, Hallinge. 
Torp. 1600-tal. Står kvar.
Karta 1906. Foto SB sid. 66-67.
Ref. MC

29 Falkberg, Västra Högantorp.
1600-talstorp, revs på 1700-talet.
Karta 1706.

30 Finnbrink, Oxelby.
1700-talstorp,rivet i slutet av 1800-talet.
Tomtplatsen är ödelagd av väg.
REf. MC

32 Fivälle, Fågelsta.
1600-talstorp, revs ca 1910.
Karta 1906. Ref. MC

33 Fredriksberg, Söderby.
Torp från 1700 talet, revs i slutet av 1800-talet.
Tomtplatsen ej helt definierad p.g.a. ny bebyggelse.
Karta 1873. Ref. MC

34 Fridkulla, Skårby.
Torp, 1800-tal, revs ca 1900.
Karta Geo. 1860. Ref. MC

35 Frösängen, Talby.
1935 revs detta 1700-talstorp.
Karta 1906. Foto. Plan Erixon sid 228.
Ref. MC, E Reinholdsson

36 Fågelsta 
Ännu bestående gård från 1400-talet
Karta 1906. Foto SB sid. 64-65.
Ref. SB

37 Fämötet, Bergaholm.
I slutet av 1800-talet revs detta 1600-talstorp.
Karta LMS 1702. Ref. MC

38 Garnudden, Fågelsta.
1800-tal, revs i början av 1900-talet.
Karta F02. Ref MC

39 Gustafsberg, Söderby.
Torp, 1700-tal, revs ca 1920.
Karta 1906. Ref MC

40 Hagen, Oxelby.
1700-talstorp, revs 1940.
Karta 1906. Ref. MC

41 Hallinge
Ännu kvarstående gård från 1300-talet.
Karta 1906. Foto SB sid. 66.
Ref SB

42 Hallsta, Hallinge.
Ett torp från 1800-talet som finns kvar ännu i dag.
Karta 1906. Ref. MC

43 Hjälmsätra, Viksberg.
Bestående gård från 1500-talet
Karta 1906. Foto. Ref. MC

44 Häggelunda, Skårby.
Gård från 1300-talet, försvann ca 1700.
Karta 1651 LMS Ref. MC SB sid. 81.

45 Hästhagen Lilla, Bergaholm.
Torp från 1700-talet, revs på 1900-talet.
Karta 1906. Planritning Erixon sid. 196. Ref. MC

46 Hästhagen Stora, Bergaholm.
1700-tal, revs på 1900-talet
Karta 1906. Ref. MC

47 Högantorp
Gård från 1500-talet, ej rivet.
Karta 1906. Ref.Foto SB sid. 71. Ref. SB

146 Högvreten, Söderby.
1600-talstorp, revs på 1900-talet.
Karta 1906. Ref. MC

48 Igeltorp, Hallinge.
Faktiskt en gård (?) från 1550-talet, revs ca 1930.
Karta 1906. Foto Erixon sid. 204, SB sid. 69. Ref. MC

49 Iselboda, Hallinge.
1700-talstorp, revs ca 1930.
Karta 1906
Ref. MC
Kuriositet: Strax ONO torpgrunden ligger norr om stigen
en större, flat sten i en grustäkt.
Stenen har en inskription: BIRGER (D-D)? 1904 (årtalet osäkert)
Påträffad augusti 1993.

147 Johanneslund Södra, Talby.
Torp från 1800-talet som revs ca 1900.
Karta 1906.Ref. ?

50 Jungfrulund, Lidebyskiftet.
Torp. 1800-tal. Revs 1940.
Karta 1906.
Foto: Lindahl? (hyresgäst f.d.)
Ref. MC

51 Karlberg, Söderby.
1800-tal. Torpet brann ca 1980.
Karta 1930.
Plan Erixon sid.231. Ref. MC STH

52 Kina, Bockholmsättra.
Torp från 1800-talet, på tomten ny bebyggelse.
Karta 1906.

53 Klanten, Bergaholm.
Torp från 1800-talet, revs på 1900-talet.
Karta 1906
Foto SHF (Klantamor på trappan + kaffekalas på tomten)
Bilaga

54 Kolbotten, Bergaholm.
Det fanns två torp, Nedre och Övre, 1700-tal.
Revs ca 1900.
På tomten numera transformatorstation.
Karta 1906. Foto Erixon sid. 114, 274 SB
Ref. MC Erixon GJ

55 Kolvreten, Ladvik.
1700-talstorp, som står där än i dag.
Karta 1906. Ref. MC

56 Kråklund, Bergaholm.
Torp från 1600-talet
Karta 1873
Ref. MC

57 Kullen, Bornö.
Torpet revs på 1900-talet, ett par hundra år gammalt.
Karta 1906. Ref. MC

58 Kyrkbyn, Säby.
Gård från 1500-talet, revs ca 1775.
Karta 1763. Ref. MC SB sid. 84.

59 Käggeboda
Säteri, gård från 1600-talet, som brann 1990.
Karta 1906.
Foto och ref. SB sid. 75.

60 Källtorp, Fågelsta.
Torp från 1800-talet, rivet ca 1930.
Karta F 02, 1906. Ref. MC

61 Labola
Gård, 1500-tal, revs på 1700-talet.
Karta LMS 1672, 1694.Ref. SB sid. 73.

62 Ladvik

63 Lideby, Lilla
Gård från 1600-talet, revs 1920.
Karta LMS 1727. Foto SS. Plan Erixon sid 205
Ref. SB sid. 77, STH.

64 Lideby, Stora
Gård under 1600-talet, säteri 1300-tal, revs 1940.
Karta 1727. Foto SS. Ref. SB sid. 77, STH.

65 Lilldal, Hallinge.
Torp från 1700-talet.
Karta 1906. Ref. MC

66 Lindängen, Viksberg.
Torp, i dag trädgårdsmästeri, 1800-tal.
Karta 1906. Ref. MC

67 Loringe, Bergaholm.
Torp, 1700-tal, vid sjön Tullan ligger det än.
Karta 1906. Ref. MC

68 Lugnet, Hallinge.
1700-talstorp, revs på 1900-talet.
Karta 1906.Plan Erixon sid. 238. Ref. MC

69 Lundby
Gård, säteri från 1300-talet. I dag kallas gården ibland Lundby Parstuga...
Byggnadsminneförklarat 1993..
Foto, ref. SB sid.78.

70 Långhäll, Bockholmsättra.
1600-talstorpet revs på 1900-talet.
Karta 1906. Ref. MC

71 Långvreta, Viksberg.
En gård från 1500-talet, som försvann ur rullor
och sinnesvärld ca 1700.
Karta LMS 1674.Ref. SB sid. 94.

72 Lövhagen, Bergaholm.
Torp. 1700-tal, revs omkr. 1943.
Karta 1906.
Planritning, Erixon sid. 222, 287.Ref. MC

73 Lövhagen, Bockholmsättra
Torp från 1800-talet, revs på 1900-talet.
Karta 1906.

74 Lövvreten, Oxelby.
1700-talstorp, revs ca 1930.
Karta 1906.Ref. MC

75 Mellanberg, Östra Hallinge.
Gård från 1500-talet.
Karta 1906. Ref. MC

76 Mellanberg
Torp anno 1600, revs på 1800-talet.
Karta LMS 1813. Ref. MC STH

77 Mossen, Högantorp.
1800-tal. Rivet ca 1930.
Karta 1906. Ref. MC

78 Mårdnäs, Rönninge.
Uppfört 1855 och torpet står där än.
Karta 1906. Ref. MC WT


79 Männö, Fågelsta.
Torp från 1600-talet, rivet ca 1920.
Karta 1651, F 02, 1873. Ref. MC

80 Norrtorp, Lideby.
Ett 1700-talstorp som revs 1930.
Karta 1930. Foto SS....Ref. MC STH

81 Norrtorp, Säby/Fågelsta.
Torp från 1600-talet, revs ca 1920.
Grunden bortforslad vid vägbygge omkr.1960.
Karta F02. Ref. MC

82 Nyboda, Hallinge. (2 lägen)
Torp. 1600-tal. Bebott.
PS Ännu ett Nyboda kan ha funnits i backen
300 m syd nuvarande hus.
Karta 1906. Foto SB sid. 67. Ref. MC

83 Nyhagen, Fågelsta.
1800-talstorp, rivet ca 1900.
Karta F 02 (notering) Ref. MC

84 Nytorp, Hallinge.
1600-talstorp, som finns kvar, dock i förändrat skick.
Karta 1906. Foto SB sid. 69.
Plan Erixon sid III. Ref. MC

85 Näsby
Gård, säteri, 1400-tal, avhyst ca 1700.
Karta 1651 LMS 1667 Ref. MC SB sid. 61.N

86 Näset
Torp från 1800-talet, brann år 1916.
Karta F 02, 1906. Ref. MC

87 Ormsätra, Ladvik.
Gård ända från 1300-talet, försvann ca 1850.
Karta LMS 1674, 1873. Ref. SB sid. 76-77.

88 Oxelby
Gård från 1400-talet, fortfarande bebott.
Karta 1906. Foto SB sid. 80. Ref. SB

89 Oxeltorp, Viksberg.
Gård, 1500-tal, försvann ca 1900.
Karta LMS 1674, Geo. 59/61. Ref. SB sid. 94.

90 Oxhagen, Säby/Fågelsta.
1800-talstorp, revs ca 1930.
Grunden ej på träffad. Karta F 02 Ref. MC

Oxhagen av Kari Ansnes

91 Oxhagen, Säby/Fågelsta.
Torp från 1800-talet, rivet ca 1930.
Tomtplatsen överbyggd. Karta F 02 Ref. MC

92 Oxhagen, Vällinge/Edeby.
1935 revs detta 1700-talstorp.
Karta 1905. Ref. MC STH

93 Per Larsbo, Ladviksskiftet.
Ett kvarvarande 1800-talstorp.
Karta 1873.Ref. MC

94 Persboda, Ladvik.
Torp från 1800-talet, ej rivet.
Karta 1906. Ref. MC

95 Petersberg 
Ett på 1930-talet rivet torp.
Karta 1930, 1906. Foto Erixon sid. 221. Ref. MC

96 Prästboda, Säby/Fågelsta.
Torp från 1700-talet, revs i slutet av 1800-talet.
Ref. MC

97 Rothugget, Vällinge/Edeby.
Torp från 1700-talet, revs 1940.
Karta 1906. Foto SS. Ref. MC STH

(98) Rådalen, Skårby.
1770-talstorpet försvann under 1800-talet.
Ref. MC

99 Rävtorp, Hallinge.
1550-tal, revs under 1800-talet.
Karta LMS 1636. Ref. MC SF

100 Rönninge
En gård från 1600-talet, som ej är rivet.
Karta 1906. Foto SB sid. 91. Ref. SB

101 Sandbäck, Rönninge.
Torde ha funnits mellan 1700-1800.
Karta 1906.
Teckning E Eininger. Ref. MC WT

(102) Sjövreten, Uttringe
1850 revs torpet, som har anor från 1600-talet
Karta 1716. Ref. MC WT

103 Skogslund, Viksberg.
Torp från 1800-talet, ett av de som ej är rivet.
Karta 1906. Ref. MC

104 Skomakartorp, Talby.
Torp från 1600-talet, revs ca 1940.
Karta 1906. Foto Erixon sid. 160.
Ref. MC,
Ellert Reinholdsson

(105) Skrik, Säby/Fågelsta.
Backstuga/torp. 1600-tal.
Försvann under 1700-talet. Tomtplatsen är ej känd.
Karta LMS Ref. MC, SB sid. 208

106 Skyttorp, Säby/Fågelsta.
Torp från 1600-talet, revs 1965.
Över tomtplatsen går i dag en väg.
Karta F02, 1906. Foto/teckning SB sid. 85. Ref. MC

107 Skårby
Gård från 1300-talet. En flygelbyggnad står kvar,
den andra och den ståtliga huvudbyggnaden revs ca 1940.
Karta 1906. Foto SB sid. 81.

108 Smedstorp, Säby/Fågelsta.
Torpet, omtalat redan på 1600-talet, finns ännu kvar.
Karta F 02, 1906. Ref. MC

109 Snickartorp, Talby.
Torp från 1600-talet, rivet ca 1930. Ref. MC

110 Snutan, Bergaholm.
Torp från 1700-talet, rivet i början av 1900-talet.
Karta 1906. Ref. MC

111 Sofielund, Säby/Fågelsta.
Torp, senare småskola, rivet ca 1950.
Karta F 02, 1906. Foto SB sid. 85. Ref. MC

112 Solbacken, Talby.
Torp från 1600-talet, ersatt med modern bebyggelse.
Karta 1906. Ref. MC

113 Solberga, Lideby/Vällinge.
Torp, uppfört av tegel med kvarn och såg.
Torpet, från 1600-talet, revs 1935.
Tegelstenen återanvändes på annan plats.
Karta 1930, 1906. Ref. MC STH

114 Stordal, Hallinge.
Torp från 1600-talet, rivet ca 1900.
Karta Geo. 1859-61. Ref. MC STH

115 Strålsnäs, Talby.
Torp från 1600-talet, ersatt med modern bebyggelse.
Karta LMS, 1801, 1906. Ref. MC

116 Säby 
By med tre gårdar från 1100-talet, rivna under
1800-talet. Tomtplatsen ligger delvis under motorvägen.
Karta LMS, 1728. Ref. MC

117 Söderby Nedre
1300-talsgård som fortfarande finns kvar.
Karta 1906. Foto SB sid. 86. Ref. SB MC

118 Söderby Övre
Även denna 1300-talsgård finns kvar.
Karta 1906. Foto SB sid. 87. Ref. SB MC

119 Söderbylund
Torp, tidvis skola, tidigare krog. Från 1800-talet,
rivet ca 1940. Tomtplatsen försvann på 1960-talet.
Karta 1930, 1906. Ref. MC

149 Söderbytorp, Söderby.
Torp, tidvis gård från 1700-talet.
Revs så sent som 1950. Karta 1906. Ref. MC

120 Talby Mellangård 
Gård från 1700-talet, fortfarande bebodd.
Karta 1906. Ref. MC

121 Talby Nedergård
Gård från 1300-talet, som man ej har rivit.
Karta 1906. Foto SB sid. 88. Ref. SB

122 Talby Oppgård
Gård från 1300-talet, riven i början av 1900-talet.
Karta 1801, LMS. Ref. SB sid. 88

123 Talby Västergård
Gård från 1800-talet, som ännu finns kvar.
Karta 1906. Ref. MC

124 Tegeltorp, Viksberg.
Torp från 1700-talet. Finns kvar.
Karta 1906. Ref. MC

(125) Trädgårdstorpet, Rönninge.
1700-talstorp som revs, förmodligen år 1800.
Karta 1716. Ref. MC WT

126 Tullen, Hallinge.
Ett kvarvarande torp från 1600-talet.
Karta 1906. Foto SB sid. 68. Ref. MC

127 Uttringe
Gård från 1300-talet, ännu bestående.
Karta 1906. Foto SB sid. ?, teckning WT. Ref. SB WT

128 Verandan, Vällinge.
Torp, tegelmästarebostad från 1800-talet.
Renoverat under 1993. Karta 1906. Ref. MC

129 Viksberg 
Gård från 1500-talet, ännu till beskådande.
Karta 1906. Foto SB sid. 94. Ref. SB

130 Vilhelnsdal, Säby/Fågelsta.
1800-talstorp. Logen finns kvar.
Karta F 02, 1906. Ref. MC

132 Vreten, Ladvik.
Torp från 1800-talet, ej rivet.
Karta 1906. Ref. MC

133A Vreten, Säby/Fågelsta.
Ett torp från 1700-talet, som flyttades till
Skönviksparken i Rönninge genom Hembygdsföreningens
försorg i slutet av 1980-talet.
Karta F 02, 1906. Foto SB sid. 84. Ref. Kari Ansnes

133B Vreten, se ovan.

134 Vällinge
En gård från 1300-talet, ännu bestående.
Karta 1906. Foto SB sid. 100-101. Ref. SB

(135) Vällinge Grindstuga, Vällinge.
Ett torp från 1700-talet, som revs på 1800-talet.
Tomtplatsen ej helt dedinierad. Karta LMS, 1712.

136 Åby, Bergaholm.
En gård från 1300-talet, den försvann under 1700-talet.
Tomtplatsen är känd, men karta saknas.
Ref. MC

137 Åkerby
1300-talsgård, avhyst 1700.
Karta LMS, 1727, 1761. Ref. SB sid. 79.

138 Åkerslund, Söderby Nedre.
En 1800-talsstuga, som revs vid vägbygget på 1950-talet.
Tomtplatsen borttagen.
Karta 1930, 1906. Ref. MC

(139) Ålkistan, Rönninge.
Torp från 1600-talet. Det försvann under 1800-talets
senare del.Tomtplatsen har ej påträffats.
Karta 1716. Ref. MC WT

140 Ängsbacken, Viksberg.
Ett torp från 1800-talet som fortfarande finns kvar.
Karta 1906. Ref. MC

141 Ängstugan, Vällinge.
Ett kvarvarande 1600-talstorp i murtegel.
Karta 1906. Ref. MC

142 Östanberg, Bergaholm.
År 1702 fanns här två torp, men omkring 1930 ingenting.
Karta 1906. Foto, Erixon sid. 221-. Ref. MC STH

143 Österäng, Uttringe.
Torp från 1700-talet, rivet så sent som 1967.
Här har funnits både Lilla och Stora Österäng.
Ref. MC WT

144 Edebyholme, torp

145 Kullaholme, torp

146 Högvreten

147 Södra Johanneslund

148 Charlottenlund

149 Söderbytorp


BÅTSMANSTORP:
150 Tegellöt nr. 99, Söderby.
Från 1700-talet, ej rivet.
Karta 1906. Foto SB sid. 63. Ref MC

Tegellöt länk


151A Lundby nr. 100
Torpet flyttades 1791 till Hallinge.
Karta LMS 1727, 1761. Ref. MC

151B Hundra, Hallinge.  
Flyttat från Lundby 1791. 1924 brann det
ned till grunden.
Karta 1873. Foto SB sid. 63. Ref. MC

152 Talby nr. 101
Från 1700-talet, rivet under 1900-talet.
Karta LMS, Top. 1873, 1906. Ref. MC

Båtsmanstorp:
Tegellöt nr 99
Lundby nr 100
Talby nr 101

Arbetarbostäder:

160 Kupan, Bergaholm

161 Hundfröjden, Fågelsta 

162 Buren, Ladvik

163 Smedstuga, Ladvik

164 Bakängelshaus, Vällinge


165 Skogshopp, Vällinge

Till toppen


Salems Hembygdsförening

Kontakt@salemhembygd.se
Till startsidan