Båtsmanstorpet Tegellöt. Torpet är svårt angripet av hussvamp, en rivning hotar. Sker detta bör en doku-
mentering av torpet först göras. Stig har kontakt med Rolf Johansson, Gunnar Schön och  länsantikvarie Hanna Gelotte i ärendet.

Ur styrelseprotokoll 7/2 2008

Tegellöt

Till Gårdar och Torp

Salems Hembygdsförening

Kontakt@salemhembygd.se

Till startsidan