Dansbanan - ett minne blott
av Bo Frick. (Nr 1, 1997)

Det var en gång en trädgårdsmästare...
av Majalisa Alexanderson

 

Tegellöt båtsmanstorp

Tegellöt är det enda kvarvarande av Salems ursprungligen tre båtsmanstorp. I Ingrid Kennerstedt Bornhalls utredning från 1994 återges Länsantikvariens omdöme från 1972 att miljön vid Tegellöt är kulturhistoriskt värdefull. Den samlade miljön vid Söderby, som omfattar gravfält, åkermark, gammal landsväg samt bebyggelse av genomgående hög klass (Nedre Söderby, Tegellöt och Övre Söderby) speglar en lång bebyggelsekontinuitet från förhistorisk tid till 1800-talet.

I samband med att ett förslag nu föreligger om ett  kulturreservat vid Söderby inklusive båtsmanstorpet Tegellöt har Salems Hembygdsförening kraftigt understrukit som sin önskan att samtliga byggnader vid Tegellöt bevaras.

 
   
   
   
   

Salems Hembygdsförening

Kontakt@salemhembygd.se

Till startsidan