Välkommen till TNC-möte hos Valter!

Välj exempel:
1 Fräsning utan cykler

2 FK-funktioner

3 Cykler

4 Q-program

5-axligt med TNC

Valters TNC-Gästbok
Heidenhain kurser

Dessa sidor visar exempel på hur man kan programmera Heidenhain TNC styrsystem. Programmen kan du testa i din TNC, var lite försiktig, de kan ju vara fel..!

Om du klickar på ovanstående länk "fråga-svara" kan du fråga andra om programmering av TNC och själv skriva in svar och erfarenheter. 

© 2010 Valter Pettersson Isander
Mail:

  Valter Pettersson Isander
NC Teknikkonsult
Valter Pettersson Isander
 Rönninge.